DrainTalent

het duurzaam bodemmanagament systeem bij GrasMeesters

DrainTalent

De DrainTalent is een duurzaam systeem dat een complete oplossing biedt voor de uitdagingen die er liggen bij het beheren van een voetbalveld.

De uitgebreide functionaliteit van de DrainTalent kan volautomatisch ondergronds de water- en luchthuishouding reguleren met digitale precisie. Dichter bij de wenswaarden dan ooit tevoren! Hierdoor worden de gebruiksintensiteit en graskwaliteit verhoogd, wordt het risico op afgelasten sterk verminderd en behoort verdroging tot het verleden. Traditioneel sproeien is niet meer nodig!

Voordelen DrainTalent

• Reageert automatisch op de weersomstandigheden

• Eenvoudig op afstand te regelen via telefoon, tablet en pc

• Gemaakt voor afvoer én toevoer van water en zuurstof

• Geen verspilling van water; geen sproei installatie nodig

• Minder afgelasting door optimaal veldbeheer

• Meer effectieve speeltijd en meer bespelingsuren

• Efficiënter gebruik meststoffen; toediening direct bij de wortel

• Duurzaam en voorbereid op de toekomst

Next generation bodemmanagement

Niets is zo aanmoedigend voor een goed potje voetbal als het betreden van een pas gemaaid veld. Het gevoel van precies de juiste stevigheid van een mat vol in het gras, de bal die rolt zoals het hoort, de kenmerkende frisse geur en de belofte van soepele slidings die je kan maken zonder je te verwonden laat het hart van elke voetballer sneller kloppen.

Gras! We spelen er vanaf onze jongste jeugd het liefste op en zit in ons voetbal dna geworteld.

Lange tijd was het niet mogelijk om jaarrond optimale groei- en speelomstandigheden op natuurvelden te creëren.

Met de DrainTalent introduceert GrasMeesters een volledig duurzaam systeem dat een complete oplossing biedt om onder elke omstandigheid een optimaal voetbalveld te realiseren!

De DrainTalent stelt beheerders in staat om de vochthuishouding in de bodem dagelijks te optimaliseren zonder extra bewerkingen.

Dit levert kwalitatief hoogwaardige velden, minder afgelastingen door wateroverlast en meer bespelingsuren op. Bij nieuw aan te leggen velden behoren afgelastingen zelfs tot het verleden!

Daarnaast levert de DrainTalent enorme voordelen op in het duurzaamheidsaspect zodat we kunnen spreken van een ware revolutie in het beheer van voetbalvelden.

De DrainTalent biedt een realistische methode in veldbeheer om noodzakelijke duurzaamheidsdoelen efficiënt te behalen

Waterverbruik

Met de DrainTalent kan er sterk bespaart worden op waterverbruik.

Vocht wordt direct in de bodem toegediend. Hierdoor komt het beschikbare water daar waar de plant deze het hardst nodig heeft; bij de wortels.

Er is geen sprake van verneveling of verdamping zoals bij reguliere beregeningssystemen. Tevens wordt er geen water gesproeid over de inrichtingsmaterialen en verharding.

De natuur heeft zwaar te leiden onder de snel veranderende klimatologische omstandigheden. Beregeningsverboden zijn tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld en dit komt de kwaliteit van de velden niet ten goede.

De toediening van water aan de bodem via het DrainTalent systeem gebeurt gelijkmatig zodat er een uniform beeld ontstaat en de kans op verdroging is minimaal. Het water kan op natuurlijk verloop of onder druk worden toegediend.

• Geen handmatige of automatische beregening meer nodig

• Betere water verdeling t.o.v. beregeningssystemen

• Minder stress voor de grasplant doordat er geen koud water op warme oppervlak word gesproeid

• Dichtslaan van de toplaag zoals bij traditionele beregeningssystemen wordt voorkomen

• Betere beworteling

• Minder schimmelvorming

• Hogere maaikwaliteit omdat het veld niet meer te nat is

• Minder tot geen stagnatie onderhoudswerkzaamheden als gevolg van een te natte of te droge bodem

Onkruid en Schimmels

De branche heeft de Green Deal ondertekend wat inhoud dat er m.i.v. 2020 geen bestrijdingsmiddelen meer mogen worden toegepast op de sportvelden.

Optimale groeiomstandigheden voor het gras is een must om het onkruid te onderdrukken. Doordat de bodemkwaliteit gericht beheerd kan worden, levert het gebruik van de Draintalent de volgende voordelen op:

• Minder onkruiden, wat zorgt voor betere groeiomstandigheden voor het gras

• Minder straatgras  (drogere toplaag door irrigatie van onderaf)

• Minder schimmels (drogere toplaag door irrigatie van onderaf)

Overige duurzaamheidsvoordelen

• Zeer laag energieverbruik

• Alle gebruikte materialen zijn aantoonbaar recyclebaar en/of gemaakt van gerecycled materiaal

• Efficiënter gebruik van meststoffen; de DrainTalent is in staat vloeibaar meststoffen toe te dienen en aan te bieden op de plek waar het door de grasplant wordt opgenomen; bij de wortel. Dit resulteert in een sterkere/vollere grasmat.

• Een verkoelend effect ten opzichte van kunstgras en beton; met name kunstgras creëert zogenaamde “hitte eilanden” welke in de veranderende klimatologische omstandigheden niet meer te verantwoorden zijn. Gras daarentegen is een van de duurzaamste gewassen op aarde. Een goed beheerd voetbalveld kan per dag circa 400kg CO2 vastleggen in de bodem en zuurstof ervoor terug geven.

Bekijk de mogelijkheden van de DrainTalent voor

Bestaande velden

De DrainTalent kan op ieder bestaand veld toegevoegde waarde leveren, ook in combinatie met bestaande wetra- en hybridevelden.

Om het systeem optimaal te laten functioneren wordt er vooraf een onderzoek gedaan naar onder andere:

• bodemopbouw (granulaire samenstelling)

• waterhuishouding

• vlakheid

• ligging

Hiervoor worden bodemscans en satellietgegevens gebruikt om op basis van data een gefundeerd advies te kunnen geven m.b.t. de installatie van het drainagesysteem en toekomstig onderhoud.

Afhankelijk van bodem en gebruik, kan er met één DrainTalent vier volwaardige velden bediend worden.

Installatie

Niet alleen de DrainTalent zelf is innovatief, ook de installatie van het systeem is innoverend;

De toegepaste drains worden nagenoeg sleufloos in het veld gelegd. Hierdoor kan er buiten de werkuren om door gevoetbald worden en kan de installatie van het volledig systeem vrijwel jaarrond plaatsvinden.

De installatie inclusief aansluiting op de DrainTalent neemt slechts enkele dagen in beslag. In het groeiseizoen is na enkele weken de aanleg van de drains praktisch niet meer zichtbaar.

DrainTalent, GrasMeesters, bodemmanagement

Nieuwe velden

Bij een nieuw aan te leggen veld adviseren wij om de DrainTalent in een afgesloten bodem te leggen. Dan wordt de DrainTalent echt optimaal benut en zult u versteld staan over de te behalen resultaten!

  • Volledige beheersing van de vochtbalans
  • Afgelastingen behoren tot de verleden tijd
  • Directe uitspoeling van nutriënten naar het grondwater wordt voorkomen
  • Onderhoud is onder bijna alle omstandigheden mogelijk
  • Mogelijkheid tot hergebruik van water

Afhankelijk van bodem en gebruik, kan er met één DrainTalent vier volwaardige velden bediend worden.

Gepatenteerde technieken, voorbereid op de toekomst

De DrainTalent is een intelligent bodembeheerssysteem. Deze werkt op basis van een zelfregulerende reactor (de DrainTalent), aangestuurd door een weerstation, in combinatie met een geavanceerd drainagesysteem welke de gewenste bewerkingen kan uitvoeren.

Met diverse gepatenteerde componenten is de DrainTalent volledig gebaseerd op de techniek van de toekomst. Daarnaast wordt er voortdurend met een team van engineers doorontwikkeld op zowel componentenbasis als softwarebasis. Er kunnen remote updates doorgevoerd worden om het proces constant te blijven verbeteren en op toekomstige ontwikkelingen in te spelen.

Elk project is maatwerk. Neem contact met ons op voor meer informatie